جعبه فست فود مقوا بهداشتی ( ایندربرد ):
جعبه سوخاری سه تکه
جعبه سوخاری سفره ای
جعبه برگر بزرگ قفلی
جعبه برگر کوچک قفلی
جعبه برگر سفره ای
جعبه ساندویج و هات داگ
جعبه سیب مکعبی
جعبه سیب مخروطی بزرگ
جعبه سیب مخروطی کوجک
جعبه قارچ
سینی سوخاری سالنی
سینی سیب سالنی